Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

test test

MHVastgoed MHVastgoed

MHVastgoed MHVastgoed

MHVastgoed MHVastgoed

MHVastgoed MHVastgoed

MHVastgoed MHVastgoed

MHVastgoed MHVastgoed

Disclaimer

PDFAfdrukkenE-mail

Disclaimer

MHVastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van haar website www.mh-vastgoed.nl of voor enige schade die kan ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Ook kan het onverhoopt voorkomen dat informatie vermeld op deze site door het tijdsverloop is achterhaald.

MHVastgoed betracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te waarborgen dat de te verkrijgen informatie waarnaar op deze website wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan MHVastgoed niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden is.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De website van MHVastgoed bevat de mogelijkheid om door MHVastgoed uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. MHVastgoed geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. MHVastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Deze website bevat (hyper)links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit andere internetsites links gelegd naar deze internetsite. MHVastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) internetsites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. MHVastgoed aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. MHVastgoed vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van MHVastgoed en geeft geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de site www.mh-vastgoed.nl  alsook www.uwbeleggingspand.nl   MHVastgoed is dan ook niet aansprakelijk te stellen voor eventuele virussen op de site of de server van MHVastgoed die de informatie toegankelijk maakt.

In geval van grove nalatigheid is MHVastgoed in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer en verklaring op elk moment te wijzigen. Controleer deze disclaimer regelmatig op wijzigingen. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en condities willen wij u vragen deze website niet te gebruiken.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
 

Green Blue Orange Back to Top